Thị trường

Giữ nguyên giá xăng, dầu

SGGPO

Liên bộ Công thương – Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp giữ ổn định giá các mặt hàng xăng, dầu.

Giữ nguyên giá xăng, dầu

Tuy nhiên, mức chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu có sự thay đổi. Theo đó, xăng khoáng là 523 đồng/lít (trước là 585 đồng/lít); xăng E5 là 546 đồng/lít (trước là 604 đồng/lít); dầu diesel 417 đồng/lít (trước là 388 đồng/lít); dầu hỏa 460 đồng/lít (trước là 485 đồng/lít); dầu ma dút 80 đồng/kg (kỳ trước là 239 đồng/kg).

Như vậy, giá xăng RON 92 không cao hơn 18.580 đồng/lít; xăng E5 là 18.243 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 15.169 đồng/lít; dầu hỏa tối đa 13.617 đồng/lít; dầu ma dút 12.382 đồng/kg.

Thời gian áp dụng kể từ 15 giờ ngày 20-12.

 

 

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục