Bút Sài Gòn

Giữ lòng êm ả

SGGP

- Ở xứ mình, có một đô thị nổi danh về chuyện chấp hành đèn giao thông, đó là Trà Vinh. Cứ đèn đỏ bật là người địa phương dừng cái rụp, đợi xanh mới đi. Kể cả lúc phía kia đường trống trơn, người ta vẫn kiên nhẫn chờ tới lượt mình.

- Ngon vậy thì đáng nể, nhất là khi dòm tình trạng xe chạy chen lấn chụp giựt ở nhiều thành phố lớn. Ngó cách chạy xe là biết dân cư tại đó sống thế nào. Nhưng làm nghiêm được vậy, chắc là cũng tốn nhiều công sức?

- Thiệt ra, nếp sống ở Trà Vinh xưa nay vẫn vậy, chậm rãi và bình an. Nhiều thế hệ duy trì kiểu sống thanh thản, không ai lấn lướt đòi hơn. Đời thì lúc nào cũng có người này người kia, đủ dạng tâm tính. Nhưng nếp sống cộng đồng tạo ra sức mạnh của đa số, khiến tất cả đều thuận theo.

- Còn gì đặc trưng ở đây nữa?

- Trà Vinh là nơi duy nhất ở xứ mình giữ được rừng già trong phố thị. Hàng ngàn cây cổ thụ vẫn xanh tốt cả trăm năm qua. Có nhiều đường phố, bên cạnh tên chính thức còn có biệt danh: đường cây me, đường cây dầu, bằng lăng… Cây ở đây có uy dữ lắm, được đánh số theo dõi chặt chẽ. Một cái cây phải chặt bỏ vì lý do bắt buộc cũng phải được chính quyền cho phép.

- Làm được vậy thiệt đáng trọng. Biết chăm chút thiên nhiên, bồi đắp nếp sống yên hòa thì con người luôn giữ được lòng êm ả.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục