Bút Sài Gòn

Giữ được nhau

SGGP

- Chuẩn bị cho mùa cao điểm đơn hàng cuối năm nhưng giờ nhiều doanh nghiệp ngành may, da giày, sơ chế thực phẩm, cao su, kho bãi, giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu… đều thiếu lao động trầm trọng. 

- Ở đoạn trước, tình hình khó khăn, nhiều người lao động phải bỏ về quê kiếm kế sinh nhai. Rồi khi đời sống trở lại bình thường, họ đã quen với chuyện đang làm hoặc duy trì thu nhập bằng bán hàng online, có mối mang đều đặn. Cái nữa phát sinh ở khúc sau, là giá xăng dầu cao làm vật giá mắc mỏ. Đi làm càng xa nhà thì chi phí càng nặng nên lao động thiếu hụt.

- Nhưng nếu đó là cái khó đồng loạt, tại sao một số doanh nghiệp, kể cả quy mô lớn, vẫn sáng đèn và giữ chân được người lao động?

- Đó không phải là kết quả tình cờ hoặc do “hên”. Ở các doanh nghiệp này, công đoàn đã đại diện người lao động thương thảo các thỏa ước lao động tập thể có nội dung tốt. Quyền lợi của công nhân được đảm bảo từ lương thưởng, trợ cấp ốm đau, bữa ăn giữa ca chất lượng đến cả nhà trẻ cho con cái, nghỉ dưỡng định kỳ. Mà khi nhân lực ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng lên, lại càng làm nền cho việc đảm bảo quyền lợi người lao động.

- Chỉ khi hướng về lợi ích dài hạn, cả nghiệp chủ và người lao động mới cùng giữ được nhau.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục