Chính trị

Giới thiệu nhân sự UBMTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

SGGP
Ngày 30-7, tại Hà Nội, UBMTTQ Việt Nam khóa VIII tổ chức hội nghị lần thứ X để xin ý kiến góp ý các văn bản quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: hcmcpv

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: hcmcpv

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, hội nghị Đoàn Chủ tịch khóa VIII đã diễn ra ngày 29-7, cùng với kết quả hội nghị ngày 30-7, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam sẽ hoàn chỉnh các nội dung, tiếp tục xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào báo cáo chính trị đại hội. Hội nghị lần này cũng giới thiệu nhân sự tham gia UBMTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024. Các ý kiến tại hội nghị đề nghị mặt trận cần chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào việc nắm bắt tình hình nhân dân, xây dựng nông thôn mới và hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần phải tiếp tục được mở rộng, củng cố tăng cường, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đề nghị, đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân đảm bảo cho mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới. Đồng chí kỳ vọng Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ thành công tốt đẹp, qua đó mang lại một tinh thần mới, sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó tiếp tục mở rộng, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục