Chính trị

Gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGP
Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở VH-TT TPHCM vừa triển khai đợt lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các giới đồng bào thành phố về đề cương “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác”. 
PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM xung quanh đề cương này.
Gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách con người TPHCM

* PHÓNG VIÊN: Đề cương xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng dựa trên những ý tưởng, chủ trương nào của thành phố, thưa đồng chí?

* Đồng chí PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ: Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người thành phố luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình.

Quy hoạch và phát triển các cơ sở văn hóa, các chương trình nghệ thuật thường niên gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác”.

Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM sẽ góp phần phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn gắn với quá trình hoạt động cách mạng của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trước khi rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước.

Tiếp nối truyền thống đạo lý văn hóa dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn; phát huy các giá trị vật chất, tinh thần về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, Đảng bộ TPHCM xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh với những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của thành phố, con người thành phố - trung tâm của vùng đất Nam bộ, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày18-5-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Quan điểm và mục tiêu khi xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xác định những nội dung trọng tâm nào?

* Thành phố tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, mà còn chú ý đến xây dựng, phát triển, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân và phát triển về kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Tổ chức phong phú, đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, sinh hoạt văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hình thành văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp theo truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa rộng khắp, ăn sâu trong đời sống xã hội; là động lực để thi đua xây dựng và phát triển TPHCM không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn mang dấu ấn đặc trưng đậm nét văn hóa phương Nam, góp phần hoàn thiện nhân cách, văn hóa người dân thành phố. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và kéo dài nhiều nhiệm kỳ đến khi thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Khẳng định sức mạnh văn hóa Việt Nam

* Khi thiết kế không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thành phố chú trọng đến yếu tố nào, thưa đồng chí?

* Đây là không gian văn hóa làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt Nam, vừa làm cho đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tấm gương gần gũi, sinh động trong mỗi người dân TPHCM.

Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM sẽ góp phần làm cho mỗi người dân thành phố thấu hiểu và phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam hiệu quả hơn và đậm đà bản sắc dân tộc. 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là quy hoạch phát triển các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa mà còn cả sự phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang tính tư tưởng, thẩm mỹ, phong phú, hấp dẫn gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không giới hạn nơi Bác dừng chân ở thành phố này mà sẽ được quy hoạch, thiết kế tổng thể với nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đa dạng phù hợp để người dân cả nước và nhân dân TPHCM cảm nhận được trong không gian văn hóa này luôn có sự hiện diện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

* Yếu tố văn hóa, con người Việt Nam trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM được thể hiện qua những hình tượng nào?

* TPHCM là nơi lưu giữ các di tích, dấu ấn, tài liệu, thông tin, kỷ vật, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy đủ nhất, dễ tiếp cận nhất đối với người dân để việc phổ biến các giá trị văn hóa Việt Nam qua con người và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt hiệu quả rất cao. Trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú, cùng với hoạt động sáng tạo của văn nghệ sĩ, cơ quan truyền thông, nhà trường, tất cả các cơ sở kinh tế, xã hội, cơ quan đảng, cơ quan quản lý nhà nước và tại các gia đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gần gũi với cuộc sống và công việc của người dân thành phố.

Là thành phố vinh dự mang tên Bác, TPHCM có trách nhiệm cao hơn trong việc gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để mọi người đến với thành phố sẽ cảm nhận, hiểu sâu sắc hơn về Bác và sức mạnh văn hóa Việt Nam cũng như cốt cách, trí tuệ, tâm hồn và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp khi xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh* Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng cao.

* Phát huy giá trị các di tích lịch sử, thiết chế văn hóa.

* Nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tạo điều kiện để phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành nét đặc trưng văn hóa của nhân dân TPHCM.

* Phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, là niềm vinh dự và tự hào của công dân thành phố mang tên Người - TP Hồ Chí Minh - thành phố Anh hùng.

HOÀI NAM thực hiện

Tin cùng chuyên mục