Môi trường

Giảm phát thải khí mêtan trong khai thác, chế biến dầu khí

SGGP
Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mêtan đến năm 2030 nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải tại COP 26. Đến năm 2030, Việt Nam giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mêtan. 3 lĩnh vực phải cắt giảm khí mêtan bao gồm: các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt; quá trình xử lý chất thải và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, phát tán từ nhiên liệu (than, dầu và khí). 

Đối với giảm phát thải khí mêtan trong khai thác, chế biến dầu khí, khai thác than và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, các giải pháp được đưa ra gồm: xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động thu gom khí đồng hành từ các mỏ dầu trong quá trình khai thác. Lắp đặt các thiết bị phát hiện sự cố và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục rò rỉ trong thăm dò, khai thác dầu khí; lắp đặt thiết bị thu hồi khí đồng hành, khí mêtan trong xử lý khí và lọc hóa dầu; nâng cấp và thay thế thiết bị cũ, lạc hậu trong khai thác, cung cấp, chế biến dầu khí. Nghiên cứu, triển khai khoan tháo khí, thu hồi khí mêtan trước và trong khai thác than hầm lò tại vùng mỏ xây dựng mới, vùng mỏ cải tạo mở rộng. Lắp đặt và vận hành hệ thống tự động giám sát, quản lý điện năng, thiết bị tiết kiệm điện trong dây chuyền công nghệ khai thác, chế biến than. Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải và hoạt động khác; cải tạo, nâng cấp, thay thế thiết bị, công nghệ, phương tiện lạc hậu sử dụng nhiều năng lượng.

AN BÌNH

Tin cùng chuyên mục