Kinh tế

Giảm nhiều loại phí trong lĩnh vực tài chính, xây dựng, lữ hành, tài nguyên nước

SGGP
Bộ Tài chính vừa ban hành 4 thông tư với nội dung giảm phí, lệ phí trong các lĩnh vực ngân hàng, xây dựng, du lịch và tài nguyên nước. 

Thông tư số 33/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Trong lĩnh vực xây dựng, theo quy định tại Thông tư số 34/TT-BTC, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng đều nộp bằng 50% so với quy định hiện hành. Còn Thông tư số 35/TT-BTC quy định giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch cũng nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định của Thông tư số 33/2018/TT-BTC trước đây.

Riêng Thông tư số 36/TT-BTC nêu 2 vấn đề. Trong đó, đối với phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện, nộp phí bằng 80% mức hiện hành. Đối với phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn nộp phí bằng 70% mức quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm Thông tư 197/2016/TT-BTC ngày 8-11-2016.

Tất cả các thông tư trên cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-5 đến hết ngày 31-12-2020, nhằm hỗ trợ các DN trong mùa dịch Covid-19.

DŨNG LÊ

Tin cùng chuyên mục