Giáo dục

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ

SGGP
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, thay thế quy chế được ban hành kèm Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT.

Quy chế mới này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: Tổ chức bộ máy, nhân sự; hoạt động dạy học; giáo viên, học viên; tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trong đó, một trong những tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm là tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ); tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng các chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước, quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm. Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ khi đủ điều kiện về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác, trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành.

Quy chế cũng nêu rõ, sở GD-ĐT có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trung tâm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi có vi phạm.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục