Giáo dục

Giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT phải sử dụng được ngoại ngữ

SGGP
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT để lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, tiêu chuẩn chung của giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT là phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực GD-ĐT và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo ngành GD-ĐT ở địa phương; có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi; năng lực xử lý thông tin và truyền thông; sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin trong công việc… Đồng thời, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định đối với giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT; có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối với chức danh giám đốc sở GD-ĐT, tiêu chuẩn được quy định cụ thể là tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về GD-ĐT; có thời gian đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc sở GD-ĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh giám đốc sở GD-ĐT.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục