Chính trị

Giảm chi ngân sách của Văn phòng Trung ương Đảng, tăng ngân sách cho Bộ Ngoại giao ​

SGGPO
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa công bố 4 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa 14.

UBTVQH biểu quyết thông qua nghị quyết tại phiên họp thứ 44

UBTVQH biểu quyết thông qua nghị quyết tại phiên họp thứ 44

Theo Nghị quyết số 927/NQ-UBTVQH14 về việc kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội được phê chuẩn kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Lê Bộ Lĩnh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định). Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Hoàng Thanh Tùng đã được phân công công tác khác).

Cũng tại Nghị quyết này, UBTVQH phê chuẩn bổ sung 4 thành viên Ban Thư ký Quốc hội, gồm các ông: Nguyễn Công Long, Vụ trưởng Vụ Tư pháp; Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh; Nguyễn Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; Lê Hoàng Anh, Giám đốc Thư viện Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 928/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Thăng kể từ ngày 31-3-2020.

Theo Nghị quyết số 929/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Giang Văn Phục, kể từ ngày 31-3-2020.

Theo Nghị quyết số 930/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao, UBTVQH quyết định điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể) của Văn phòng Trung ương Đảng 13.094.000.000 đồng; đồng thời, điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể) của Bộ Ngoại giao là 13.094.000.000 đồng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 16-4-2020).

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục