Quy hoạch kiến trúc

Giải quyết vướng mắc các dự án trong Khu Công nghệ cao

SGGP
Nhằm giải quyết vướng mắc của các dự án trong Khu Công nghệ cao (KCNC), UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng kiểm tra và báo cáo các dự án đầu tư trong Khu không gian khoa học. 

Giải quyết vướng mắc các dự án trong Khu Công nghệ cao

Trong đó, Sở Tư pháp được giao trả lời Ban Quản lý KCNC vướng mắc pháp lý về quy hoạch, Sở QH-KT nghiên cứu đề xuất của Ban Quản lý KCNC liên quan đến vướng mắc về quy hoạch tại Khu không gian khoa học.

TP cũng yêu cầu Ban Quản lý KCNC cần rà soát dự án Khu công viên Sài Gòn Silicon (SSC); báo cáo quá trình triển khai dự án từ trước đến nay.

ĐA THIỆN

Tin cùng chuyên mục