Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo tồn đọng

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân (định kỳ và đột xuất), gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nếu phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người thì người đứng đầu phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và không để phát sinh thành điểm nóng, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phải chủ động rà soát, tổ chức thực hiện hiệu quả kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực.

Đặc biệt, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch của UBND TPHCM. Đồng thời, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh, nhất là các vụ liên quan đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chính sách xã hội…

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục