Quy hoạch kiến trúc

Giải pháp nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm tại TPHCM

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế “Giải pháp nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm ở TPHCM giai đoạn 2021-2035”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 23-8-2019 do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì. 

Hội thảo sẽ tập trung phân tích hiện trạng, quá trình phát triển nhà ở tại TPHCM giai đoạn 2006-2020; đánh giá kết quả thực hiện và những bài học kinh nghiệm; tình hình phân bổ, gia tăng dân số, điều kiện ở của người dân TP giai đoạn 2006-2020; dự báo dân số TPHCM giai đoạn 2021-2035; bài học kinh nghiệm, mô hình phát triển nhà ở của các TP lớn có quy mô tương tự ở trong nước và trên thế giới; nhu cầu và những vấn đề về nhà ở cần đặt ra tại TPHCM giai đoạn 2021- 2035; định hướng các giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm, giai đoạn 2021-2035 trên địa bàn TP; vật liệu mới và công nghệ xây dựng nhà ở trong nước và các nước phát triển.

 

AN YÊN

Tin cùng chuyên mục