Xây dựng Đảng

Giải pháp nâng chất hoạt động chi bộ

SGGP
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi không chỉ đối với các chi bộ, đảng bộ mà còn là nhu cầu chính đáng của đảng viên. Từ thực tế ấy, nhiều cấp ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tốt hơn cũng như giải quyết kịp thời các phản ánh, bức xúc của người dân.

Chi bộ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường 2 (quận 4)  họp chi bộ chuyên đề

Chi bộ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường 2 (quận 4) họp chi bộ chuyên đề

Giám sát, nâng chất sinh hoạt chuyên đề

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 4, năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yêu cầu 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên thực hiện nghiêm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện trách nhiệm nêu gương. Đặc biệt là gương mẫu thực hiện các nghị quyết của Quận ủy về tăng cường lãnh đạo nâng cao các hiệu quả về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng chỉ đạo các ban đảng, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Quận ủy cử cán bộ, chuyên viên hàng tháng tham dự cuộc họp chi bộ cơ sở trực thuộc. Từ các thông tin này, Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả tham dự họp chi bộ của cán bộ, chuyên viên, trao đổi kinh nghiệm về cách làm hay cũng như những tồn tại trong sinh hoạt chi bộ. Qua đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo kịp thời các cấp ủy cơ sở đảng khắc phục hạn chế, củng cố bổ sung cấp ủy chi bộ còn khuyết, có nhiều hạn chế trong tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Quận ủy cũng tổ chức giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với nhiều đơn vị. Kết quả giám sát đã giúp các cấp ủy có quan tâm định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý cho chi bộ phù hợp với nhiệm vụ và thực tiễn của từng chi bộ. Đồng thời, qua giám sát cũng đã làm tăng tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu thảo luận, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diễm khẳng định, qua việc triển khai các giải pháp đã nêu, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên, khắc phục những hạn chế thiếu sót trước đó. Đảng viên vắng sinh hoạt ngày càng giảm, tỷ lệ đảng viên sinh hoạt chi bộ khu khố định kỳ đạt từ 75% trở lên. Đặc biệt, các chi bộ khu phố thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 - Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Kết quả, 51/51 khu phố đạt tiêu chí “sạch, không xả rác ra kênh rạch”.

Xử lý kịp thời phản ánh của dân

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được đánh giá cao là việc thực hiện nghiêm chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan phường xã, thị trấn. Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn, thực hiện chủ trương này, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đảng viên là cán bộ, công chức về tham gia sinh hoạt trên địa bàn mình có hộ khẩu. Địa bàn nào còn hạn chế lĩnh vực nào thì phân công đảng viên phụ trách lĩnh vực ấy về chi bộ ấp, khu phố sinh hoạt. Qua các buổi sinh hoạt, các đảng viên được phân công đã phát huy vai trò, mang lại nhiều kết quả tích cực, từ đó tạo được uy tín cho bản thân. Tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, 37 đảng viên là cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của xã, thị trấn đã được tín nhiệm giới thiệu bầu vào cấp ủy chi bộ.

“Việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên là cán bộ, công chức đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cơ sở gần dân, sát dân hơn”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhận xét và cho biết, các buổi sinh hoạt tại chi bộ, khu phố có sự tham gia của các đảng viên là cán bộ, công chức thì không khí sinh hoạt sôi nổi hơn. Đảng viên là cán bộ công chức cũng kịp thời thông tin, giải đáp các thắc mắc liên quan thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ở chiều ngược lại, các phản ánh, kiến nghị cũng được ghi nhận và kịp thời báo cáo Đảng ủy xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong khi đó, qua đại hội chi bộ khu phố trên địa bàn quận 4 nhiệm kỳ 2020-2022 cũng có 49 đảng viên là cán bộ, công chức được giới thiệu bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ khu phố (chiếm 30% tổng số cấp ủy khu phố). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diễm chia sẻ, việc phân công cán bộ, đảng viên đương chức về tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu phố vừa thông tin kịp thời về tình hình địa phương đến đảng viên, chi bộ, khu phố vừa chịu giám sát, đánh giá của cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng chi bộ.

Về vấn đề này, quận Phú Nhuận phân công 223 đảng viên thuộc chi bộ cơ quan các phường về sinh hoạt tại 73 chi bộ khu phố (1-7 đảng viên/chi bộ). Trong đó, việc các đảng viên là cán bộ chủ chốt về tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu phố mà đảng viên đó phụ trách và địa bàn đặc thù đã giúp cơ sở có thêm lực lượng, làm nòng cốt trong công việc thực hiện nhiệm vụ chính của chi bộ khu phố. Điều này còn giúp việc nắm bắt kịp thời thực tế, khó khăn của khu phố để xử lý nhanh hoặc phản hồi, tham gia cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngược lại, công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với các viên chức, công việc thực hiện thường xuyên, chất lượng và hiệu quả cao hơn. Từ kết quả giám sát của đảng viên, đoàn viên, hội viên ở khu phố giúp chính quyền phường đánh giá đủ năng lực của từng cán bộ, công chức phường, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tốt hơn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục