Nông nghiệp

Giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp

SGGP
Ngày 20-7, Quyền Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc cho biết, UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kinh phí trên 1,4 tỷ đồng để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tại địa phương trong năm 2020.

Các cơ quan chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ nâng cao năng lực giám sát, quản lý tàu cá qua phần mềm hệ thống quản lý thiết bị, vệ tinh giám sát hành trình tàu cá; tăng cường công tác quản lý, xác minh, xử lý các tàu cá tại địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài; đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo 100% ngư dân trong tỉnh nắm bắt đầy đủ Luật Thủy sản và các quy định liên quan; đảm bảo cho các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động khai thác tại vùng biển ngoài khơi được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo luật định.

Nguồn kinh phí sử dụng từ nguồn thu phí được để lại cho năm 2020 của Chi cục Thủy sản (1 tỷ đồng), còn lại trích từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách địa phương. UBND tỉnh Bình Định giao cho Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp khoản kinh phí nêu trên cho Sở NN-PTNT tỉnh phối hợp với các bên liên quan thực hiện các giải pháp chống IUU theo đúng quy định.

NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục