Thông tin kinh tế

Giải pháp bền vững của doanh nghiệp hàng tiêu dùng

Tham gia hội nghị “Kinh doanh tạo tác động”, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chủ tịch Unilever Việt Nam đã chia sẻ tầm nhìn phát triển bền vững giúp thúc đẩy mục tiêu kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng, xây dựng tương lai bền vững.

Giải pháp bền vững của doanh nghiệp hàng tiêu dùng

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Unilever đã cải thiện điều kiện vệ sinh, sức khỏe và vẻ đẹp cho hàng triệu người, đồng thời tạo nhiều tác động tích cực hơn cho môi trường như cải thiện đời sống, sinh kế cho người dân. 

Phát triển bền vững là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Nhãn hàng Sunlight đã thực hiện chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” giúp phụ nữ vùng nông thôn trang bị kiến thức kinh doanh và hỗ trợ vốn. Từ đó góp phần phát triển xã hội, giúp nhãn hàng tăng trưởng kinh doanh.

Chủ tịch Unilever Việt Nam cho rằng, nguồn tài nguyên là hữu hạn, nhất là tài nguyên không thể tái tạo. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng tăng cao. Vì thế Unilever đang hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm sử dụng nguyên liệu không thể tái tạo, cắt giảm khí nhà kính gây biến đổi khí hậu, giảm rác thải, thúc đẩy kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn. 

 

THÁI LAN

Tin cùng chuyên mục