Kinh tế

Giải ngân vốn đầu tư phát triển vẫn rất chậm

SGGP
Ngày 12-9, Bộ Tài chính cho biết, 8 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó, thu nội địa ước đạt 954.600 tỷ đồng (bằng 81,1% dự toán, tăng 15,9%); thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 197.600 tỷ đồng (bằng 99,3% dự toán và tăng 21,5%).

Tổng chi cân đối NSNN 8 tháng đầu năm ước đạt 956.400 tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi trả nợ lãi ước đạt 65.200 tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 677.300 tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán.

Về chi đầu tư phát triển, theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân 8 tháng đầu năm vẫn rất chậm so với yêu cầu, mới đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 40,6%), trong đó, giải ngân vốn nước ngoài đạt 14,02% kế hoạch.

QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục