Kinh tế

Giải ngân vốn đầu tư công hơn 304.000 tỷ đồng

SGGP
Kho bạc Nhà nước (KBNN) dự kiến, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công thông qua KBNN đến hết ngày 31-10 đạt 304.800 tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi năm 2020. 

So với cùng kỳ năm 2019, tăng 90.000 tỷ đồng về giá trị và tăng 12,6% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn được giao. Hiện KBNN đang tăng cường chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành tăng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý 4-2020, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.

Đối với khoản chi thường xuyên, KBNN dự kiến lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm 2020 đến ngày 31-10 thực hiện kiểm soát ước đạt 770.000 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán chi ngân sách nhà nước qua KBNN (không gồm chi trả nợ, viện trợ, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng); số này tăng 38.473 tỷ đồng về giá trị nhưng giảm 1,3% về tỷ lệ với dự toán cùng kỳ.

DŨNG LÊ

Tin cùng chuyên mục