Thị trường

Giá xăng giảm 4.100 - 4.252 đồng/lít

SGGPO
Bắt đầu từ 15 giờ ngày 29-3, theo yêu cầu của liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu giảm mạnh 4.100 - 4.252 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 4.100 đồng/lít, tối đa 11.956 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 4.252 đồng/lít, tối đa 12.560 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giảm 1.776 đồng/lít, 11.259 đồng/lít; dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít, tối đa 9.141 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.048 đồng/kg, không cao hơn 9.453 đồng/kg.

Cũng theo yêu cầu của liên bộ, các doanh nghiệp thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 ở mức 300 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.150 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 450 đồng/kg. Doanh nghiệp không thực hiện chi sử dụng quỹ đối với các loại xăng dầu.

 

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục