Ngân hàng - Chứng khoán

Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm

SGGP
Ngày 10-8, Bộ Tài chính cho biết, 7 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp (DN) đã phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 262.250 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 52,3% khối lượng phát hành có tài sản đảm bảo.

Lãi suất phát hành bình quân là 8,12%/năm, tăng 0,22% so với bình quân năm 2021; kỳ hạn phát hành bình quân là 3,64 năm, tăng 0,13%. Về cơ cấu phát hành, các ngân hàng thương mại phát hành chiếm tỷ lệ 33,6% tổng khối lượng phát hành; DN bất động sản và xây dựng phát hành đạt lần lượt là 33,58% và 9,41%; DN thương mại, dịch vụ đạt 4,1%; DN sản xuất đạt 8,7%. Về cơ cấu nhà đầu tư sơ cấp, các ngân hàng thương mại mua 46,45% tổng khối lượng phát hành; công ty chứng khoán mua 22,73%; tổ chức và cá nhân mua 27,3%.

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục