Xây dựng Đảng

Gắn cải cách hành chính với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

SGGP
Ngày 4-3, Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận 3 tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 3 tổ chức cơ sở Đảng được Quận ủy quận 3 chọn tổ chức đại hội điểm.

Tại phiên họp trù bị, sau phần giới thiệu dự kiến nhân sự tham gia chủ tịch đoàn, thư ký đoàn điều hành đại hội, đại hội tiến hành thảo luận báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua, tập trung vào phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng chính quyền.

Đại hội thống nhất với đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, tài chính, đô thị, môi trường, văn hóa - xã hội, thanh tra, nội vụ, tư pháp, góp phần vào đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất các ngành kinh tế, số lượng doanh nghiệp mới thành lập, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và quản lý, sử dụng tốt đất đai, tài nguyên, hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025…

Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội thảo luận, thống nhất cao với 4 chương trình hành động, gồm: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng môi trường xanh - sạch - ứng xử văn minh; quán triệt thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục