Hợp tác kinh tế và đầu tư

Gần 54.000 doanh nghiệp thành lập mới

SGGP
Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tháng 5-2019, cả nước có 10.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 127,3 ngàn tỷ đồng.

Như vậy tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có gần 54.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 670 ngàn tỷ đồng, tăng 3,2% về số lượng và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 5 tháng, có 19.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 5 tháng lên hơn 73.600 doanh nghiệp.

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục