Văn hóa - Giải trí

Gần 450 tư liệu, hình ảnh quý được trưng bày trong triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

SGGPO

Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL tổ chức triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. 

Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 27-11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) và ngày 24-11 tại Nhà Quốc hội.

Theo đó, triển lãm sẽ trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý, được chia làm 6 phần với chủ đề: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Gần 450 tư liệu, hình ảnh quý được trưng bày trong triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” ảnh 1 Đũa nhạc trưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc "Kết đoàn" năm 1960
Các tư liệu, hiện vật được lựa chọn góp phần khái quát sơ lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước từ thời Vua Hùng dựng nước, cư dân Văn Lang- Âu Lạc tạo dựng nên nền văn hóa Đông Sơn, các hình ảnh về nền văn hóa Sa Huỳnh, Óc Eo... Trải qua các thời kỳ lịch sử, chặng đường gian nan, nhưng truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường không ngừng được phát huy.
Tinh thần tự tôn dân tộc, ý chí quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân là nền tảng văn hóa mang yếu tố quyết định trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tạo nên những trang sử vẻ vang.
Triển lãm cũng một lần nữa khắc họa những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa qua nhiều hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Bác về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam…
Gần 450 tư liệu, hình ảnh quý được trưng bày trong triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” ảnh 2 Hiện vật trưng bày tại triển lãm
Tròn 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946), dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không ngừng sáng tạo và tiếp thu văn hóa thế giới, đưa đất nước hội nhập và phát triển bền vững.
Tại triển lãm, các hiện vật, tư liệu được lựa chọn trưng bày góp phần nhìn lại chặng đường của văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước…

MAI AN

Tin cùng chuyên mục