Nhịp cầu nhân ái

Gần 28 tỷ đồng hỗ trợ hội viên cựu chiến binh làm kinh tế gia đình

SGGPO
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM Nguyễn Văn Chương cho biết, từ quý III năm 2013, hội cựu chiến binh các cấp cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiếp nhận vốn vay, tiến hành các thủ tục xét duyệt cho 956 lượt hội viên cựu chiến binh vay với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng.

Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế"

Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế"

Sáng 25-11, tại Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương cho biết, từ quý III năm 2013, hội cựu chiến binh các cấp cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiếp nhận vốn vay, tiến hành các thủ tục xét duyệt cho 956 lượt hội viên cựu chiến binh vay với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn vay này đã khơi dậy tiềm năng, sức lao động cần cù, sáng tạo của gần 1.000 gia đình hội viên cựu chiến binh tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh thoát nghèo, nhiều mô hình kinh tế được thực hiện, giúp cho nhiều cựu chiến binh vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế địa phương và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục