Hợp tác kinh tế và đầu tư

Gần 116.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

SGGP
Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm 2019 đến nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt gần 116.000 doanh nghiệp, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp thành lập mới tăng lên, đạt 12,7 tỷ đồng/doanh nghiệp - mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, riêng tháng 8, có gần 11.200 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký là 151.300 tỷ đồng, tính bình quân vốn đăng ký của một doanh nghiệp lên đến 13,5 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng trước. Có gần 1.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 41% so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng, cả nước có 90.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.150.700 tỷ đồng tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Nếu cộng cả 1.603.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký 8 tháng là 2.754.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 25.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên gần 116.000 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lên đến 64.700 doanh nghiệp, chiếm 71,6%; 24.500 doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng, chiếm 27% và 1.300 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp. 

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục