Thế giới

G20 giãn nợ, giảm nợ cho các nước nghèo

SGGP
Ngày 14-11, các bộ trưởng tài chính Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần đầu tiên thông qua cơ chế chung để giãn hoặc giảm nợ cho những quốc gia dễ bị tổn thương do đại dịch Covid-19. 

G20 giãn nợ, giảm nợ cho các nước nghèo

Trong trường hợp các nước gặp khó khăn nhất cần được xóa nợ, các chủ nợ sẽ tự quyết định nhưng phải sớm hoàn thành các thủ tục phê duyệt trong nước, đồng thời thông báo cho các chủ nợ khác về tiến độ thực hiện.  

Theo Sáng kiến hoãn thanh toán nợ của G20, 73 nước đủ điều kiện để tái cơ cấu nợ, trong đó có 38 nước ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi. Tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Thế giới cho biết, nợ của 73 nước kém phát triển nhất thế giới năm ngoái tăng 9,5%, lên mức cao kỷ lục 744 tỷ USD. Chủ nợ của nhóm nước này đa phần là các nước G20, chiếm tới 178 tỷ USD, trong đó Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất với 63% tổng khoản nợ.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục