Khoa học công nghệ

FPT và Quảng Ninh hợp tác triển khai chuyển đổi số

SGGP
Tập đoàn FPT và UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Quảng Ninh và FPT ký kết hợp tác thực hiện chuyển đổi số toàn diện

Quảng Ninh và FPT ký kết hợp tác thực hiện chuyển đổi số toàn diện

Thỏa thuận hướng đến một số mục tiêu chính như: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh và góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ở cả 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Theo đó, FPT cam kết sẽ cùng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giải các bài toán nâng cấp chính quyền điện tử; xây dựng vận hành nền tảng số hóa thủ tục hành chính cho toàn tỉnh, đảm bảo tích hợp 100% dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng, nâng cấp và vận hành các trục kết nối giữa trung ương và tỉnh như: hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (FPT.LGSP), trục quản lý văn bản…

FPT cùng tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng kho tài nguyên dữ liệu, xây dựng trung tâm dữ liệu mới, cung cấp hạ tầng và quản trị trên nền tảng đám mây của FPT; đẩy mạnh việc hình thành khu công nghiệp thông minh, sử dụng công nghệ cao.

TẤN BA

Tin cùng chuyên mục