Khoa học công nghệ

FPT lập liên doanh chuyển đổi số với Toyota

SGGP
Công ty Phần mềm FPT (thành viên của Tập đoàn FPT) và Smart Holdings (trực thuộc Toyota Group) vừa hợp tác thành lập Liên doanh cung cấp dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số (FPT Smart Technologies - FST) tại Việt Nam. Trong đó, Công ty Phần mềm FPT nắm giữ 51% cổ phần.

Liên doanh được ra mắt trong bối cảnh Nhật Bản đang hướng tới xã hội 5.0, một xã hội siêu thông minh được thúc đẩy bởi sự phát triển của các thành phố thông minh, sự đổi mới giữa các ngành công nghiệp. Liên doanh thành lập còn với mục tiêu cung cấp dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số trong ngành sản xuất, ô tô và xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của 2 công ty. Công nghệ ô tô là một trong những năng lực mũi nhọn của Công ty Phần mềm FPT và Nhật Bản là thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu hóa của FPT.

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục