Thông tin kinh tế

EQuest cùng 8 thành viên đạt kiểm định của NCA CASI, NWAC và SACS CASI

Tập đoàn Giáo dục EQuest (EQuest) vừa chính thức công bố: Sau một năm thực hiện các yêu cầu khắt khe từ đơn vị kiểm định giáo dục quốc tế Cognia (Hoa Kỳ), Tổ chức Giáo dục EQuest và các đơn vị thành viên thuộc khối Phổ thông, khối Anh ngữ, khối Công nghệ giáo dục đã đạt kiểm định của NCA CASI, NWAC và SACS CASI - là các cơ quan kiểm định của của Tổ chức Cognia, Hoa Kỳ.  

EQuest cùng 8 thành viên đạt kiểm định của NCA CASI, NWAC và SACS CASI

Với kết quả này, EQuest trở thành tổ chức giáo dục tư nhân Việt Nam đầu tiên đạt kiểm định Cognia. Các đơn vị thành viên EQuest cùng đạt kiểm định gồm có: Hệ thống Giáo dục Alpha, Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory, Hệ thống Trường liên cấp Newton, Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội, Trường St. Nicholas Đà Nẵng, Trường THPT Victory Sài Gòn (trước đây là Trường THPT Đông Đô), iSMART Education (iTD Academy, iTO và 789.vn) và IvyPrep Education.

Được biết, Cognia là tổ chức kiểm định lớn nhất thế giới, có 125 năm lịch sử, kiểm định 40.000 trường học/tổ chức tại 85 quốc gia trên toàn thế giới. Việc chứng nhận kiểm định của Cognia cho thấy khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ở cả 3 nhóm năng lực, thể hiện cam kết không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục của EQuest và các đơn vị thành viên. 

HOÀNG THÁI

Tin cùng chuyên mục