Sáng tác

Em, áng mây trôi

SGGP
Mây trôi về phía chiều không nắng
Để nhớ giăng buồn kín dòng sông
Sông xưa có cạn bờ bạc tóc
Nỗi nhớ vẹn nguyên chẳng bạc lòng

Mây trôi về phía chiều năm cũ
Nỗi buồn đau mãi vết thương xưa
Thịt da năm tháng còn đủ nhớ
Dễ nào quên được những cơn mưa

Mây trôi về phía chiều và nhớ
Có một dòng sông khắc khoải chờ
Môi em hồng thắm màu nắng sớm
Mắt biếc ru hời đêm suối mơ

Mây trôi về phía
Anh
Ngồi
Đấy
Và dòng sông
Nhớ
Lắm
Mây trôi!

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Tin cùng chuyên mục