Bút Sài Gòn

Dứt dạt là xong

SGGP
- Tổng cục Đường bộ “khoe” tiến độ việc thực hiện thu phí không dừng đã có bước tiến rất nhanh trong thời gian qua. Đã có thêm 35 trạm thu phí không dừng được lắp đặt trên cả nước chỉ trong 6 tháng. Lý do chính để tăng tốc là có thêm nhà cung cấp dịch vụ - là công ty con của một tập đoàn viễn thông trong nước.

- Suốt nhiều năm triển khai chuyện thu phí không dừng, năm nào cũng xịch đụi tới lui. Nếu đã biết rõ nguyên do bị nghẽn, tại sao tắc mãi mới thông?

- Thế nào cũng có những lý do “khó nói” bên trong. Nhưng trên hiện trạng mà ai cũng thấy, nếu chỉ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mang tính độc quyền, mọi chậm trễ đều không có động lực để thay đổi. Thêm một nhà cung cấp, mọi chuyện khác liền. Giải pháp thu phí thông minh của doanh nghiệp nội đáp ứng được các yêu cầu chính xác, nhanh chóng và thuận lợi cho chủ phương tiện cũng như tài xế. Cái gì có lợi thì người ta ủng hộ thôi.

- Lúc trước, ở làn ưu tiên thu phí không dừng, luôn có xe không dán thẻ thu phí tự động chen vô. Mắc cười là chạy sai làn, nhưng vẫn được bán vé thủ công rồi chạy tiếp. Nữa, là những trở ngại trong việc nạp tiền, trả phí hai lần… khiến khách hàng e ngại. Cứ đảm bảo công bằng, minh bạch là mọi thứ khai thông. Và khi cơ quan quản lý không lèng èng, quyết làm dứt dạt là xong.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục