Bút Sài Gòn

Được mùa được giá

SGGP

- Sau mấy năm giảm mua, bỗng nhiên gần đây Trung Quốc tăng mua gạo xứ mình. Nhu cầu gạo của nhiều thị trường khác cũng nhích lên. Chuyện đó có bền không?

- Thị trường mà, có nhích lên lại có lúc lui xuống. Nhiều xứ tăng mua để tích trữ do sợ dịch bệnh. 

- Theo Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, phải tính toán “hợp rơ” giữa doanh nghiệp xuất khẩu gạo và nông dân. Nghĩa là thời điểm xuất khẩu, giá cả phải chọn điểm rơi trùng với thời điểm thu hoạch của nông dân. Như vụ đông xuân vừa rồi, do làm tốt chuyện đó nên mới xuất được gạo với giá ngon.

- Ớn nữa là cứ thấy thị trường chộn rộn là lại có doanh nghiệp vô tranh mua, làm bể giá. Rồi thấy một thị trường hút hàng là cấp tập xuất qua, dẫn đến hư bột hư đường. 

- Bài học dồn trứng vô một rọ thấm thía quá rồi, có mắc nữa là do tham lợi ngắn hạn. Thị trường thuận lợi thì cũng bình tĩnh, giữ tuần tự mà mần. Nôn nóng là gây rối ráo trọi, người thiệt nhất vẫn sẽ là nông dân. Nữa, là chuyện hạn mặn cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng vụ hè thu sắp tới. Bởi vậy phải dòm trước dòm sau, chớ ham quá rồi lại hố.

- Lúc nào cũng phải cân đối giữa xuất khẩu với thị trường tiêu thụ trong nước, chớ không lại mệt. Xuất khẩu gạo bền rốt cục phải đo bằng thu nhập của nông dân. Đứng vững hai chân tóm tắt là “được mùa, được giá”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục