Cơ quan trả lời

Được giải quyết chế độ một lần ngay, không cần chờ một năm

SGGP
° Chúng tôi là cộng tác viên của phường và quận, trực thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị quận của Phòng Quản lý đô thị quận 1, đã nghỉ việc từ tháng 8-2018. Đến nay, nhiều người vẫn chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp và tiền trợ cấp thôi việc. Phòng Quản lý đô thị quận 1 giải quyết như vậy đúng hay không? (THANH HÀ, quận 1, TPHCM)

Giám đốc BHXH TPHCM PHAN VĂN MẾN: Người lao động sau khi nghỉ việc được hưởng các quyền lợi về trợ cấp thất nghiệp, chế độ BHXH, chế độ trợ cấp thôi việc. Về trợ cấp thất nghiệp, người lao động nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 49 Luật Việc làm và có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp, thì cần nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người lao động chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng sẽ được bảo lưu và làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện.

Về chế độ BHXH, sau khi nghỉ việc người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng để sau này tham gia tiếp BHXH bắt buộc hoặc đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Trường hợp người lao động sau khi nghỉ việc không có nhu cầu tham gia tiếp và thời gian tham gia BHXH dưới 20 năm, thì sau một năm nghỉ việc có thể liên hệ với BHXH quận huyện để nộp hồ sơ nhận trợ cấp BHXH một lần. Về chế độ trợ cấp thôi việc, khoản trợ cấp này do đơn vị sử dụng lao động chi trả theo quy định của Bộ luật Lao động, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH.

° Người lao động nữ đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, khi đến tuổi nghỉ hưu thì đơn vị làm thủ tục gì để người lao động hưởng trợ cấp một lần, có phải đợi sau một năm mới được hưởng chế độ một lần không? Người lao động này có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Để thuận tiện và đảm bảo quyền lợi của người lao động thì nên hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay BHXH trước? (tienhai…@gmail.com)

Giám đốc BHXH TPHCM PHAN VĂN MẾN: Theo điểm a, khoản 1, Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ, người lao động sẽ thực hiện giải quyết trợ cấp một lần ngay sau khi có quyết định thôi việc và không phải chờ sau một năm. Người lao động có quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi không có việc làm. 

Sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tiếp tục giải quyết trợ cấp một lần (khi giải quyết trợ cấp một lần, BHXH sẽ thu hồi sổ BHXH). Lưu ý: nếu người lao động đủ tuổi đời nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu, nếu thiếu không quá 10 năm đóng BHXH mà có nguyện vọng hưởng lương hưu ngay thì người lao động liên hệ BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu. Thời điểm hưởng lương hưu là tháng liền kề sau tháng đóng đủ cho những năm còn thiếu (BHXH không chi trùng 2 chế độ hưu trí và thất nghiệp).

Bạn đọc gửi câu hỏi theo địa chỉ: Ban Chính trị - Xã hội, Báo SGGP, số 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; hoặc điện thoại 0914 151185, email: duongloan@sggp.org.vn

Tin cùng chuyên mục