Xã hội

Đưa chương trình trồng 1 tỷ cây xanh thành phong trào thi đua

SGGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. 

Thủ tướng yêu cầu, các bộ ngành, địa phương tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021, với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần và từ năm 2022-2025 cao gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Việc tổ chức phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng…

Các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh thành phong trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia của mọi người dân; tập trung ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế khác, khu dân cư tập trung, khu văn hóa - lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp... Chỉ tiêu này không bao gồm cây trồng rừng thay thế và cây trồng rừng tái canh sau khai thác gỗ; ưu tiên lựa chọn loài cây trồng gỗ lớn, lâu năm. Bộ NN-PTNT khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục