Y tế - Sức khỏe

Dự kiến tháng 7-2022 thành lập Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế

SGGPO
Chiều 17-6, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã xem xét và phê duyệt đề án thành lập Trung tâm mua sắm tập trung của ngành Y tế, dự kiến trong tháng 7-2022 sẽ triển khai sau khi được Sở Nội vụ thẩm định.

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, dự kiến Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế sẽ hoạt động theo các phương thức: hình thành bộ khung cán bộ chuyên trách của Trung tâm mua sắm tập trung từ các cán bộ y tế có nhiều kinh nghiệm trong công tác mua sắm, quản lý thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế của các đơn vị trực thuộc (các trưởng, phó khoa dược hoặc trưởng, phó phòng vật tư trang thiết bị của các bệnh viện).

Huy động nhân viên y tế có chuyên môn nghiệp vụ về mua sắm và cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị từ các bệnh viện theo hình thức biệt phái.

Tăng cường huy động chuyên gia thuộc các lĩnh vực y, dược, pháp chế… tham gia các Hội đồng chuyên môn giúp xác định danh mục, tính năng kỹ thuật hàng hóa cần đấu thầu tập trung. Hội đồng chuyên môn hoạt động theo cơ chế khoa học, dân chủ, minh bạch, công khai.

Bên cạnh đó, không ngừng chuyên nghiệp hóa công tác mua sắm đấu thầu cho đội ngũ cán bộ khung và các nhân viên y tế biệt phái tham gia bằng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về công tác đấu thầu.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và hạn chế thấp nhất các lỗi có thể xảy ra trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đồng thời, trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế từng bước hoàn thiện các hoạt động theo lộ trình: triển khai mua sắm thuốc tập trung trước, khi trung tâm hoạt động ổn định sẽ triển khai mua sắm tập trung vật tư y tế, trang thiết bị.

“Để Trung tâm mua sắm tập trung của Ngành Y tế thành phố sớm hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, rất cần sự phối hợp nhịp nhàng của các bệnh viện và các đơn vị y tế. Sở Y tế TPHCM kêu gọi mỗi nhân viên y tế, mỗi bệnh viện và mỗi đơn vị y tế trực thuộc cần có nhận thức đúng về sự cần thiết hình thành Trung tâm mua sắm tập trung của Ngành Y tế thành phố, không ngoài mục đích cuối cùng đó là cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và tuân thủ đúng quy định pháp luật”. PGS-TS Tăng Chí Thượng thông tin.

Việc hình thành Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế là rất cần thiết giúp giải quyết những mặt hạn chế như: thiếu tính chuyên nghiệp do bộ máy chịu trách nhiệm thực hiện đấu thầu (bên mời thầu) không liên tục, thường mang tâm lý giải quyết công việc theo thời vụ; nhân sự không ổn định tùy thuộc vào việc điều động của các bệnh viện; không có chức năng điều phối thuốc sau đấu thầu mà do Phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế thực hiện; chỉ thực hiện chức năng mua sắm thuốc, chưa thực hiện mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế.

Đồng thời khắc phục những điểm yếu của việc đấu thầu riêng lẻ, đó là: khó đạt được giá tối ưu; giá trúng thầu thường không thống nhất; một số thuốc không lựa chọn được nhà thầu do số lượng mua sắm ít; chiếm nhiều thời gian và nguồn lực dành cho công tác đấu thầu, thay vì để thực hiện nhiều công tác dược lâm sàng rất cần thiết cho các bệnh viện; chưa thực hiện được đấu thầu tập trung vật tư y tế - trang thiết bị.

THÀNH AN

Tin cùng chuyên mục