Pháp luật

Dự kiến mức khởi điểm đấu giá biển số ô tô ở Hà Nội, TPHCM là 40 triệu đồng

SGGP
Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Dự thảo nêu rõ, biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc nơi đăng ký thường trú đối với cá nhân.

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Về hình thức đấu giá, Bộ Công an giao công an cấp tỉnh, thành phố ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến. Việc xác định giá khởi điểm để đấu giá biển số đẹp được quy định như sau: đối với Hà Nội và TPHCM thì giá khởi điểm bằng mức lệ phí đăng ký biển số cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân đôi. Đối với các địa phương khác, giá khởi điểm bằng mức lệ phí đăng ký biển số đang áp dụng tại địa phương nhân 10 lần. Như vậy, với dự thảo quy định trên thì giá khởi điểm đấu giá 1 biển số đẹp cho ô tô tại Hà Nội và TPHCM sẽ là 40 triệu đồng.

Dự thảo cũng quy định quyền của người trúng đấu giá là được ký hợp đồng với cơ quan tổ chức đấu giá để xác lập quyền đối với biển số trúng đấu giá; được sử dụng biển số trúng đấu giá; khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; khi thay đổi địa chỉ nơi thường trú khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người trúng đấu giá không phải nộp lại biển số trúng đấu giá. Cơ quan đăng ký xe có quyền thu hồi biển số trúng đấu giá khi biển số được sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục