Chính trị

Dự kiến lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6

SGGPO
Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023), Quốc hội được đề nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cũng tại phiên họp này, Quốc hội được đề nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp này.

Quốc hội sẽ thảo luận về chương trình giám sát tại phiên họp toàn thể chiều nay, 23-5

Quốc hội sẽ thảo luận về chương trình giám sát tại phiên họp toàn thể chiều nay, 23-5

Theo dự kiến, Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) gửi xin ý kiến Quốc hội. Bên cạnh các nội dung giám sát thường xuyên, tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023), Quốc hội sẽ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ quan thường trực của Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội giám sát kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá 2 năm 2021-2022; kết quả 2 năm (2022-2023) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2022; tình hình thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2022.

Việc thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cũng nằm trong chương trình nghị sự kỳ họp này.

Đáng lưu ý, Quốc hội được đề nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp này.

Bên cạnh đó, về giám sát chuyên đề, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp theo 10 nhóm lĩnh vực với 121 vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn, nội dung đã thực hiện cũng như năng lực thực hiện của các cơ quan, UBTVQH đã tiến hành lựa chọn các chuyên đề giám sát theo quy trình chặt chẽ, lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao trong năm 2023. 2 chuyên đề còn lại UBTVQH sẽ tổ chức giám sát. Cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (dự kiến giao Ủy ban Xã hội chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (dự kiến giao Hội đồng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (dự kiến giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 (dự kiến giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tham mưu về nội dung).

Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về chương trình giám sát tại phiên họp chiều nay (23-5).

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục