Văn hóa - Giải trí

Dự án kết nối di sản với công chúng

SGGP
Hội đồng Anh tại Việt Nam vừa công bố dự án Di sản kết nối, trị giá 500.000 bảng Anh (khoảng 16 tỷ đồng), kéo dài từ năm 2018 đến 2020, nhằm bảo tồn, phát triển, quảng bá di sản âm nhạc và phim của Việt Nam.  
Dự án này đặc biệt chú trọng đến giá trị di sản âm nhạc và phim chưa được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Trong khuôn khổ dự án, Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác như cộng đồng địa phương, viện nghiên cứu về di sản văn hóa ở trung ương và địa phương, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, để nghiên cứu, thu thập tài liệu, hỗ trợ tập huấn và nâng cao năng lực (bao gồm cả phương thức dạy truyền miệng), vận động chính sách và giáo dục, nhìn lại, khôi phục giá trị, và tiếp nối sáng tạo các di sản văn hóa trong thực tiễn đương đại…
Dự án nhằm mang đến cách tiếp cận di sản sáng tạo, cho phép các cộng đồng trực tiếp đóng góp và hưởng lợi từ việc bảo vệ và chia sẻ di sản văn hóa, từ đó thúc đẩy sự hiểu biết, ứng dụng và thụ hưởng các di sản văn hóa này trong đời sống hàng ngày ngay tại cộng đồng địa phương cũng như trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục khác.
Dự án nằm trong chương trình văn hóa và phát triển, đánh dấu 25 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam. 

MAI AN

Tin cùng chuyên mục