Giao thông - Đô thị

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Thay thế nhà thầu không thực hiện đúng cam kết

SGGP
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Thông báo nêu rõ, việc hoàn thành 23 dự án thành phần để nối thông suốt toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Cà Mau với tổng chiều dài 2.063km trong năm 2025 là mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng.

Quan điểm chỉ đạo nhất quán phải thực hiện bằng được mục tiêu này, trong đó cuối năm 2022 hoàn thành 361,5km; đến tháng 3-2024 hoàn thành 652km và năm 2025 hoàn thành thêm 729km. Quốc hội, Chính phủ đã cho phép áp dụng cơ chế đặc thù về chỉ định thầu, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, triển khai đồng thời một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, theo Bộ GTVT, trong 4 dự án hoàn thành năm 2022, chỉ có dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 đáp ứng tiến độ yêu cầu, còn lại 3 dự án chậm tiến độ từ 1,53%-3,8%; trong 6 dự án hoàn thành năm 2023 và năm 2024, có 4 dự án đáp ứng kế hoạch và 2 dự án chậm tiến độ so với kế hoạch.

Phó Thủ tướng Lê  Văn Thành yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh: Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các địa phương liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để chỉ đạo quyết liệt hơn, xử lý dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu đất đắp nền đường; hoàn thành các thủ tục liên quan bàn giao mặt bằng, mỏ vật liệu đất đắp trong tháng 6-2022 theo đúng cam kết tại cuộc họp. Các ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu phải tổ chức triển khai thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng; kiên quyết xử lý nhân sự của ban quản lý dự án, thay thế nhà thầu không thực hiện đúng cam kết.

Về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT chỉ rõ, việc chậm bàn giao mặt bằng và thiếu vật liệu đất đắp nền đường là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ các dự án thành phần của giai đoạn 2017-2020, đây là bài học đắt giá phải rút kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng Lê  Văn Thành yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt các dự án thành phần trước ngày 30-6-2022; khẩn trương bàn giao mốc mặt bằng đối với phần còn lại cho địa phương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-6.

* Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chủ trì cuộc họp về việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Báo cáo tiến độ triển khai thu phí không dừng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, trên toàn quốc có 141 trạm với 817 làn cần phải lắp hệ thống thu phí điện tử không dừng. Đến nay, đã thực hiện thu phí không dừng tại 113/141 trạm (đạt 80,14%), với tổng cộng 603/817 làn (đạt 73,8%). Tổng cộng số làn còn phải lắp đặt hệ thống thu phí không dừng trong thời gian tới là 214/817 làn (26,2%) tại 48 trạm. 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, kiên quyết không lùi bất cứ mốc tiến độ nào, nhất định hoàn thành trên toàn quốc trước ngày 31-7-2022 (ngoại trừ 16 trạm đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận không triển khai). 

PHAN THẢO - LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục