Xã hội

Đồng Tháp: 3 loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu

SGGP
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, vừa ký quyết định ban hành danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh, gồm 3 loại cây: cây ăn quả lâu năm; cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm; cây dược liệu lâu năm.
Cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu phải có các đặc tính: Cây gieo trồng một lần, cho thu hoạch sản phẩm (mà thân chính vẫn giữ nguyên) hoặc sử dụng làm cây lấy gỗ, cây cảnh quan, cây bóng mát, có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thanh lý trên 5 năm; thuộc một trong các nhóm cây thân gỗ, thân bụi hoặc thân leo.
Các loại cây trồng nằm trong danh mục nêu trên được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho chủ sở hữu cây lâu năm.
Hàng năm, Sở NN-PTNT tỉnh sẽ rà soát, đề xuất bổ sung danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Danh mục lần này có tổng cộng 84 cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục