Khoa học công nghệ

Nhựa Bình Minh ứng dụng hệ thống ERP

Đồng nhất, minh bạch, kiểm soát số liệu kế toán

SGGPO
Hệ thống này cũng giúp công tác cải tiến quy trình nghiệp vụ các phân hệ, mô hình quản lý kho, tiến độ sản xuất, quản lý tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm diễn ra kịp thời, phân tích được giá thành sản phẩm...

FPT IS nghiệm thu và đưa vào sử dụng ERP tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

FPT IS nghiệm thu và đưa vào sử dụng ERP tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng Hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) sử dụng giải pháp Oracle E-Business Suite tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh; cho phép công ty này có thông tin đồng nhất, minh bạch, kiểm soát số liệu kế toán từ các chi nhánh, nhà máy và các công ty thành viên, hỗ trợ việc ra quyết định không giới hạn thời gian hay địa lý.

Ông Nguyễn Kim Thượng, đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết,  ERP được triển khai tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh từ tháng 7-2016, đến nay hệ thống quản trị mới đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian quyết toán số liệu hàng tháng chỉ còn trong vòng 10 ngày đầu của tháng.
Tất cả các hoạt động đóng mở kỳ, quyết toán của BMP và công ty con được tách bạch. Hệ thống cũng giúp bảo mật các dữ liệu theo từng chi nhánh/nhà máy và các công ty thành viên; phù hợp hơn với mô hình tổ chức kinh doanh có các chi nhánh/nhà máy phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác nhau…
Đồng nhất, minh bạch, kiểm soát số liệu kế toán ảnh 1 ERP được triển khai tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh từ tháng 7-2016
Ông Bùi Triệu Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Khối ngành dịch vụ ERP (thuộc FPT IS) nhấn mạnh: “Việc triển khai ERP cho Nhựa Bình Minh - thương hiệu lớn trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sản phẩm ống nhựa trên thị trường cả nước, là một thách thức không nhỏ với FPT IS. Tuy nhiên, với sự cam kết hỗ trợ cao nhất từ lãnh đạo Nhựa Bình Minh và kinh nghiệm triển khai hệ thống ERP trong ngành nhựa của FPT IS đã đưa dự án về đích đúng hạn và mang lại hiệu quả quản lý thiết thực cho Nhựa Bình Minh”.
Được biết, sắp tới ERP sẽ được triển khai sử dụng cho toàn bộ Công ty Nhựa Bình Minh và Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc (gồm nhiều văn phòng, chi nhánh, nhà máy khắp 3 miền).
“Hệ thống này cũng giúp công tác cải tiến quy trình nghiệp vụ các phân hệ, mô hình quản lý kho, tiến độ sản xuất, quản lý tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm diễn ra kịp thời, phân tích được giá thành sản phẩm. Điều đó giúp cho thời gian chạy, tính giá thành sản phẩm của Nhựa Bình Minh giảm trung bình 1,56 giờ, tức khoảng 50% so với hệ thống cũ”, ông Nguyễn Kim Thượng nói thêm.

GIA QUẢNG

Tin cùng chuyên mục