Xã hội

Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

SGGP
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương của tỉnh chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT, Sở KH- ĐT phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng của các địa phương, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Đồng thời, đề nghị chủ tịch UBND cấp huyện xem xét trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đất đai cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ (nếu có). 

Hiện Đồng Nai có 11/11 đô thị đã có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt và đang thực hiện rà soát, kiến nghị lập điều chỉnh quy hoạch chung nhưng tình trạng xây dựng trái phép vẫn diễn ra phức tạp.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục