Xã hội

Đồng Nai: Nông dân được cấp giấy đi đường để thu hoạch

SGGP
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản điều chỉnh việc cấp giấy đi đường cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung đối tượng được cấp giấy đi đường là nông dân trong mùa thu hoạch nông, lâm, thủy sản, đi làm rẫy hàng ngày ở vùng xanh qua vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và ngược lại.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xem xét cấp giấy đi đường đảm bảo chặt chẽ, khoa học và thực hiện đúng các quy định khác về phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 23 nhóm đối tượng được lưu thông trên đường bắt buộc phải có giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và 11 nhóm đối tượng được phép lưu thông trên đường nhưng không yêu cầu cung cấp giấy đi đường.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục