Hợp tác kinh tế và đầu tư

Đồng Nai: 310 tỷ đồng truy thu từ chống chuyển giá

SGGP
Hoạt động chống chuyển giá là vấn đề khó khăn nhất đối với cơ quan thuế trong thời gian qua. Nhiều cục thuế tỉnh, thành đã thành lập hẳn phòng chuyên đề chống chuyển giá. Riêng Cục thuế Đồng Nai năm qua đã tổ chức hơn 30 cuộc thanh kiểm tra hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp, truy thu trên 310 tỷ đồng.

Bình quân, mỗi cuộc thanh tra, cơ quan thuế Đồng Nai phát hiện, truy thu 10 tỷ đồng liên quan tới hoạt động chuyển giá. Hầu hết hoạt động truy thu này được thực hiện thanh kiểm tra tại các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Cụ thể, hình thức chuyển giá phổ biến là đặt trụ sở chính của doanh nghiệp tại quốc gia có thuế suất thấp và chuyển lợi nhuận từ Việt Nam về đó để giảm nộp thuế tại Việt Nam. 

Đồng Nai là địa bàn có nhiều doanh nghiệp FDI dù liên tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng vốn nhưng vẫn khai lỗ. Với cách chuyển phần lãi sang các tập đoàn, công ty mẹ ở các nước khác để được hưởng thuế suất thấp hơn nên vẫn khai lỗ ở Việt Nam. Do vậy, cơ quan thuế phải thường xuyên thanh tra để truy thu khoản thuế từ chuyển giá. 

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục