Nhân sự

Đồng chí Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

SGGPO
Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, trong đó có 2 nữ và bầu Ủy Ban kiểm tra. Đồng chí Trần Văn Nam (57 tuổi, quê quán tỉnh Bình Dương), tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu đáng chú ý như: tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược, phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Về mục tiêu cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7 %/năm; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90% trong cơ cấu kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng trên 8,7%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14 - 15%/năm. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 210 - 215 triệu đồng vào năm 2025; thu ngân sách tăng 8%/năm. Thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh đạt trên 9 tỷ USD.

XUÂN TRUNG

Tin cùng chuyên mục