Infographic / Longform

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư ảnh 2

TRẦN LƯU - PHAN THẢO - Đồ hoạ: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục