Nhân sự

Đồng chí Nguyễn Đông Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận ​

SGGPO
Tại kỳ họp thứ XI HĐND quận Phú Nhuận khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021) vào chiều 24-8, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận làm Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, thay đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, nghỉ hưu theo chế độ. 

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận được bầu tại kỳ họp

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận được bầu tại kỳ họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng bầu 3 Phó Chủ tịch UBND quận gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Kiều Nhi, Đỗ Đăng Ái và Trần Quang Sang để kiện toàn nhân sự UBND quận.

Tham dự có đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận; lãnh đạo Quận ủy, UBND, HĐND và các đại biểu HĐND quận Phú Nhuận.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận Phú Nhuận đã trình HĐND quận xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, được thôi việc theo nguyện vọng. Các đại biểu HĐND quận Phú Nhuận đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ này.

Đồng chí Nguyễn Đông Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận  ​ ảnh 1 Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình nhân sự

Từ sự giới thiệu nhân sự của Thường trực HĐND quận Phú Nhuận, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận khóa X (nhiệm kỳ 2016 – 2021), với số phiếu đạt tỷ lệ 97,2%.

Đồng chí Nguyễn Đông Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận  ​ ảnh 2 Các đại biểu bầu nhân sự UBND quận

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận Phú Nhuận đã bầu các đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nhi, Đỗ Đăng Ái và Trần Quang Sang giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận khóa X; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBNQ quận đối với các đồng chí Nguyễn Thành Phương, Võ Thành Minh.

HĐND quận Phú Nhuận cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa X đối với đồng chí Tăng Văn Thuận, do nghỉ hưu trước tuổi.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục