Nhân sự

Đồng chí Lê Quang Mạnh đắc cử Bí thư Thành ủy Cần Thơ

SGGPO
Đồng chí Lê Quang Mạnh, 46 tuổi, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được bầu làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quang Mạnh đắc cử Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lê Quang Mạnh đắc cử Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên làm việc ngày thứ 3.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quang Mạnh đắc cử Bí thư Thành ủy Cần Thơ ảnh 1 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng phát triển TP Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực của ĐBSCL”.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ TP Cần Thơ đã xác định 3 khâu đột phá sau:

- Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò của lực lượng trí thức, đặc biệt là trí thức, nhà khoa học trẻ đóng góp trí lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, là cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng và đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

- Tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xây dựng thành phố thông minh, tăng trưởng xanh.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, 46 tuổi, quê quán xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; vào Đảng chính thức ngày 17-10-2002. Ông là tiến sĩ Kinh tế; trình độ quản lý chính trị cao cấp.

Trước đó, tháng 3-2018, đồng chí Lê Quang Mạnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đến tháng 5-2019, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 3-6-2019, đồng chí Mạnh được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

TUẤN QUANG

Tin cùng chuyên mục