Xã hội

Đón đọc SGGP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

SGGP
Bộ mới số 142 phát hành ngày 28-3 với nhiều chuyên mục:

Đón đọc SGGP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Thời luận: Tăng vốn điều lệ không có hồi kết

- Phân tích - Bình luận: Trừng phạt Nga và ngõ lách cho doanh nghiệp (Lê Hữu Huy); 

- Chủ điểm - Sự kiện: “Quyền bề mặt” cần cụ thể hóa trong Luật Đất đai (ThS Nguyễn Văn Đỉnh); Thuế tài sản, sắc thuế rất phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng (GS-TSKH Đặng Hùng Võ); Cân nhắc đánh thuế tài sản, nhà ở (Hoàng Sơn)

- Chính sách - Đầu tư: Thay đổi tư duy và cách tiếp cận FDI (PGS-TSKH Võ Đại Lược); Chọn lọc để ưu đãi FDI, đừng để nông dân thiệt (TS Bùi Trinh); Nghịch lý lỗ - lãi doanh nghiệp FDI (Quang Minh); Hình thành thế nào đô thị sinh thái dọc sông Sài Gòn (PGS-TS Nguyễn Minh Hòa)

- Nhìn ra thế giới: Lối thoát nào cho kinh tế Nga (Văn Cường)                                        

MỜI BẠN ĐỌC ĐÓN XEM

Tin cùng chuyên mục