Chuyện đó đây

Đồn cảnh sát thông minh

SGGP
Đồn cảnh sát thông minh hoạt động dựa trên công nghệ thông tin (SPS) vừa được khai trương ở thành phố Dubai thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất giúp người dân loại bỏ cảm giác e ngại như khi phải đến đồn cảnh sát truyền thống.

Đồn cảnh sát thông minh

Tại đây, mọi người được hướng dẫn đến nhập thông tin căn cước trên màn hình cảm ứng để chọn số thứ tự vào một trong hai buồng làm việc. Có 6 loại ngôn ngữ được lập trình để hỗ trợ quá trình khai báo thông tin. Sau đó, họ sẽ được kết nối với cảnh sát qua video trên màn hình. Nhân viên này sẽ tiếp nhận và in đơn, đóng dấu để gửi trở lại. Quá trình hoàn tất sau khi người dân in đơn đã được đóng dấu để ký tên và quét ảnh gửi cho cảnh sát.

THẾ HÀM

Tin cùng chuyên mục